head_banner

Diwylliant Cwmni

GRWP YUFA

Cysyniad Datblygu: Peidio â bod yn 500 uchaf, i wneud 500 mlynedd

Mae YUFA yn cadw at y llwybr o ansawdd uchel a diwedd uchel, trwy welliant ac arloesedd parhaus, gwella cystadleurwydd craidd, cryfhau brand y cwmni, ymdrechu i berffeithrwydd, a dilyn y perffeithrwydd.

Gwerthoedd craidd: Gonestrwydd, Uniondeb, Teyrngarwch, Diolchgarwch

Ysbryd Menter: Pragmatig, Arloesi, Datblygu a Ennill-ennill

Cyfrifoldeb Corfforaethol: Helpu gweithwyr i dyfu; Gweinwch gwsmeriaid yn galonnog; Rhowch sylw i ddiogelu'r amgylchedd; Dychwelwch yn weithredol i'r gymdeithas

Polisi Ansawdd: 100% cyfradd pasio cynhyrchu; Cyfradd pasio ffatri 100%; Ansawdd yw ein cymeriad

Cysyniad Gwasanaeth: Mae pob busnes yn ddiwydiant gwasanaeth; Mae pawb yn weinydd; Rhowch sylw i bob manylyn i wella boddhad cwsmeriaid

Cenhadaeth Menter: Canolbwyntiwch ar fusnes alwmina, astudio technoleg serameg, darparu cynhyrchion a gwasanaethau proffesiynol i gwsmeriaid